• დეჰიდრატირებული ნივრის ფხვნილი
  • დეჰიდრატირებული ნივრის ფხვნილი

დეჰიდრატირებული ნივრის ფხვნილი